NGUYEN THI CHUYEN*

刊登公司:全新人力仲介有限公司
聯 絡 人:江梨濤
電  話:0936368621
英 文 名:NGUYEN THI CHUYEN*
中 文 名:阮氏專
出  生:1989.01.14
護照號碼:C9983*
入 境 日:111.08.18
逃 逸 日:111.08.26
國  籍:越南

返回頂端